ثبت رایگان آگهی شغلی به مدت محدود

با انتخاب دیگر بسته‌ها به بازدید از آگهی خود شتاب دهید

ثبت رایگان آگهی شغلی

رایگان
  • ارسال 1 شغل
  • نمایش شغل به مدت دو ماه

ثبت یک آگهی شغلی (پایه)

149,000 تومان

50% تخفیف درج آگهی

 • ارسال 1 شغل
 • نمایش شغل به مدت دو ماه
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

ثبت یک آگهی شغلی ویژه و فوری

199,500 تومان

50% تخفیف درج آگهی

 • ارسال 1 شغل فوری و ویژه
 • نمایش شغل به مدت دو ماه
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

ثبت آگهی شغلی ویژه و فوری (ارسال 1000 پیامک برای گروه هدف)

549,500 تومان

50% تخفیف در درج آگهی

 • ارسال 1 شغل ویژه و فوری
 • نمایش شغل به مدت دو ماه
 • ارسال 1000 پیامک شغلی به گروه هدف
 • اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

ثبت آگهی شغلی ویژه و فوری (ارسال 2000 پیامک برای گروه هدف)

899,500 تومان

50% تخفیف در درج آگهی

 • ارسال 1 شغل ویژه و فوری
 • نمایش شغل به مدت دو ماه
 • ارسال 2000 پیامک شغلی به گروه هدف
 • اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

ثبت آگهی شغلی ویژه و فوری (ارسال 3000 پیامک برای گروه هدف)

1,249,500 تومان

50% تخفیف در درج آگهی

 • ارسال 1 شغل ویژه و فوری
 • نمایش شغل به مدت دو ماه
 • ارسال 3000 پیامک شغلی به گروه هدف
 • اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها
 • تا پایان سال 1402 با پنجاه درصد تخفیف بابت یک آگهی